Snelwoninghuren.nl is een betrouwbaar innovatief online platform dat vraag en aanbod op de woningmarkt op een unieke wijze bij elkaar brengt. Vraag en aanbod in een markt die helaas verre van transparant is. Snelwoninghuren.nl is hét alternatief op de bestaande mogelijkheden om woonruimte te vinden en aan te bieden. Woningzoekers zich kunnen onderscheiden in een markt vol concurrentie, met veel andere woningzoekers en weinig aanbod. Woningaanbieders worden gestimuleerd om woonruimte aan te bieden omdat ze daaraan kunnen verdienen. Snelwoninghuren.nl is opgericht met het idee een einde te maken aan langdurige zoektochten naar woonruimte, hoge lidmaatschapskosten en niet-transparante (selectie-)praktijken. Snelwoninghuren.nl: waar zoekers vinden en aanbieders verdienen!

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht

Correspondentieadres
Postbus 16201
3500 CE Utrecht

Contactgegevens
[email protected]